Hướng dẫn vẽ biểu đồ trong excel

Hướng dẫn vẽ biểu đồ trong excel

Dưới đây là cách vẽ biểu đồ trong hệ trục tọa độ X-Y tron excel.Hy vọng nó sẽ có ích cho các bác DHOTO3 chuẩn bị hoàn thiện bài ĐỒ ÁN LÝ THUYẾT OTO nhưng vẫn còn phần biểu đồ chưa hoàn thiện.

Bước 1: Tạo các thông số cần vẽ biểu đồ Trục hoanh trước trục tung sau như hình
nếu bạn muốn vẽ một biểu đồ thì chỉ cần 2 cột.Nếu vẽ cùng lúc nhiều biểu đồ thì tạo
nhiều cặp cột như hình

Bước 2: Trước tiên bạn chọn vùng thông số để vẽ và bước đầu chỉ vẽ một biểu đồ như hình

Bước 3:Sau khi chọn vùng các bạn chọn biểu đồ cần vẽ như các bước click chuột trong hình dưới

Bước 4:Bạn được một biểu đồ như hình,sau đó để vẽ thêm các biểu đồ khác,các bạn click chuột phải lên biểu đồ chọn mục như hình

Bước 5:Các bạn sẽ thêm các thông số của các biểu đồ cần vẽ thêm
các thêm như sau
các bạn click vào "ADD"

Bước 6:Khi suất hiện bảng như hình ở khung đầu tiên bạn điền tên của biểu đồ tiếp theo cần vẽ
ở khung thứ 2 các bạn click chọn và sau đó quét lấy dữ liệu ở cột trục hoành mà các bạn đã tạo ra như hình

Bước 7: Ở khung thứ 2 các bạn click chọn và sau đó quét lấy dữ liệu ở cột truc tung mà các bạn đã tạo ra như hình


và cuối cùng các bạn click ok và ban được một biểu đồ mới cùng với biểu đồ cũ mà các bạn tạo ra lúc trước
nếu các bạn muốn vẽ thêm nhiều biểu đồ nữa thì hãy thực hiện lại từ bước 3.
Chúc các bạn thành công nhé.


Hướng dẫn vẽ biểu đồ trong excel by oto-hui

No comments:

Post a Comment